(Siste)

[Ringerikes Blad] Det sier Renate Lindahl (55),som kjøpeeneboligen på Nakkerud i Ringerike kommune i Buskerud sammen med Hugo Stenberg (59).

De trodde det som stod i salgsprospektet stemte med virkeligheten...

Den fint beliggende boligen med utsikt mot Tyrifjorden hadde en prisantydning på 2.790.000 kroner da samboerparet slo til og kjøpte huset i april 2013.

Mange tårer

Bare en måned etter at de flyttet inn, begynte problemene med huset å avdekkes.

– Det har ikke vært mange dager etter at vi flyttet inn uten at det har vært tårer, sier Lindahl.

I salgsprospektet ser boligen strøken ut og karakteriseres som en «oppusset og flott enebolig». Der står det at dette er en «normalt godt vedlikeholdt enebolig med god beliggenhet».

Boligens nyeste del er fra 1981 og «grunnet normal aldersslitasje bør det påregnes noe kostnader til oppgradering og vedlikehold. Det er foretatt fuktsøk flere steder uten at det kunne påvises unormale fuktansamlinger de steder det ble søkt, med unntak av kjeller.»

– Det som var listet opp av mangler var bare småtteri i forhold til det vi har fått avdekket her, sier Stenberg, som har fått kraftige allergiske reaksjoner i øynene på grunn av soppsporene i huset.

Fant ukjente rom

– Da vi var på visning, kunne vi nesten ikke begynne å bryte opp panelet og parketten for å se etter fuktighet og sopp.

Etter at samboerparet flyttet inn ble det oppdaget så mye fuktighet i en avlukket del av kjelleren at bregner grodde der.

– Jeg hadde flyttekasser med ting stående nede i kjelleren, men måtte flytte dem ut i boden etter at de ble dekket av mugg, sier Lindahl.

– Vi oppdaget også et rom som vi ikke hadde fått vite om eller som sto i tegningene, sier Stenberg.

Store mangler ved det elektriske anlegget i huset ble også oppdaget.

Forsikring, men ...

Selgeren hadde eierskifteforsikring i Protector Forsikring, som gikk med på kostnadsfritt å skifte ut det elektriske anlegget og kompensere samboerparet 197.000 kroner.

Dessverre var beløpet langt fra nok til å få utbedre de mange manglene.

Saken ble sendt til Finansklagenemda i juni i år og venter fremdeles på å bli avgjort.

– Vi opplever Protector stort sett som ryddige, men i denne saken mener vi Protector dessverre har trukket uforholdsmessig lenge ut i tid, sier samboerparets advokat Marius Hvitmyhr hos Svensson Nøkleby i Drammen.

– Det virker som om Protector trenerer og trenerer saken for at vi til slutt skal gi opp, sier Lindahl.

Sopp, råte, fukt, søppel og el-feil

Foruten muggsopp, råteskader og fukt ble det også avdekket en lang rekke andre alvorlige feil og mangler i boligen.

Kartleggingen av inneklimaet ble foretatt av Miljøteknikk AS og viste funn av muggsoppsporer i prøvene tatt på kjøkkenet, ved spisestuen, i gangen og i stuen.

Men aller verst var det i kjelleren:

«Det er store muggsopp og noe råteskader i himlingen inne i krypkjelleren, og det ble også funnet et rom som verken står i tegninger eller huseiere hadde sett tidligere», heter det i rapporten.

I kjelleren ble det funnet såkalt ekte hussopp.

«Grunnen her var svært fuktig under befaringen og i himlingen her er det store muggsoppskader. Noe av grunnen til dette er stor fuktighet og valget av materialer som er brukt, spesielt på steder det er gjort ombygninger», står det i rapporten fra oktober 2013.

– Det var så fuktig i kjelleren at vi fant bregner som vokste der, forteller Hugo Stenberg, som selv har fått kraftige allergiske reaksjoner i øynene på grunn av det soppinfiserte huset.

– Vi fant også massevis av gammelt søppel, rusk og rask i kjelleren da vi fikk åpnet et hull i veggen inn til krypkjelleren, sier Stenberg og viser også til den store avstanden mellom støttebjelkene fra gulv til tak.

Mange feil

I en takseringsrapport fra Norsk Bygningskontroll AS over feil og mangler datert juni 2013 listes det opp feil og mangler for nesten 600.000 kroner.

Feilene, som kommer i tillegg til hussoppen i kjelleren, er blant annet følgende:

Ventilasjonskanalen fører rett ut på loftet, vinduer går ikke an å åpne, brannsikringen rundt vedovnen er for liten, sluket på badet er ikke godkjent, parketten må demonteres og remontertes, gulvlistene må løsnes fra parketten og festes til veggen, det mangler gulvlister flere steder, det er ikke anlagt fall mot sluk i dusjen, parketten er feilmontert, det mangler lufting på badet.

Ny befaring i huset

Protector har varslet samboerparets advokat om at det blir ny befaring i huset.

Etter at Ringerikes Blad i går tok kontakt med senioradvokat Ninja Roede i Protector Forsikring, som er prosessfullmektig i samboerparets klagesak, tok hun initiativ til at Protector skal ha en ny befaring i samboerparets hus på Nakkerud.

Det er avtalt felles befaring med partenes takstmenn for å se nærmere på de nye forholdene som har dukket opp i saken, sier samboerparets advokat Marius Hvitmyhr.

– Denne saken er under fortløpende utvikling. Det er utbetalt for de forhold om er dokumentert og samtidig utgjør kontraktsrettslige avvik, sier Tommy Ravndal, advokat og pressetalsmann hos Protector.

– Imidlertid har det blitt oppdaget nye forhold underveis, og derfor har saken tatt noe tid. Forhold som oppdages underveis, må også dokumenteres og behandles på en tilstrekkelig grundig måte. På generelt grunnlag presiseres det at forholdene må utgjøre et vesentlig avvik fra kontraktsmessig stand for at selger kan være ansvarlig etter loven.

– Man må derfor vurdere de opplysningene som har blitt gitt i takstrapporten, samt generelle forventninger til boligen, alder, og synlig tilstand, sier Ranvdal

Prosessfullmektig Ninja Roede ønsker ikke å uttale seg. (ANB)