Det kan gå i svart

Justisminister Grete Faremo mottok mandag enrisiko rapport fra direktør Jon A. Lea i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Justisminister Grete Faremo mottok mandag enrisiko rapport fra direktør Jon A. Lea i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Foto:

Hvis strømforsyningen svikter, er det fare for at alt bokstavlig talt går i svart.

DEL

Supertilbud: 5 kr for alt innhold på nett i 5 uker

Beredskapen i mange norske kommuner er nemlig for dårlig til å kunne håndtere en situasjon der strømforsyningen faller bort, fastslår Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Konklusjonen presenteres i en ny rapport som mandag ble overlevert justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

– Bortfall av elektrisk kraft på ett område kan få konsekvenser for en rekke andre samfunnsområder, skriver direktør Jon A. Lea i forordet til årets rapport.

– Konklusjonen er at beredskapen i mange kommuner ikke er god nok til å kunne håndtere en slik krevende situasjon, og at dette i noen tilfeller vil kunne få alvorlige konsekvenser, tilføyer Lea.

Rapporten gir en oversikt over alvorlige risikosituasjoner for det norske samfunnet av vidt forskjellig karakter som naturkatastrofer, store ulykker og tilsiktede handlinger. Under det siste kommer blant annet terrorhandlinger som terroren 22. juli i fjor.

Rapporten kalles fra i år Nasjonalt risikobilde og er en videreføring av rapporter direktoratet har utarbeidet siden 2006. (ANB-NTB)

Artikkeltags