– Jeg har vært veldig stolt av det vi har fått til her, helt til jeg fikk brevet fra kommunen

Hytteeier Thomas Voldmo ba Løten kommune bruke sunn fornuft. Det hjalp så lite.