– Det var en overraskende svak mai måned. Vi må tilbake til oktober 2015 for å få en svakere måned i nominell utvikling, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

For de nasjonale tallene var ikke noe å rope hurra for. Men for Hedmark sin del viser tallene iallfall vekst. Både med og uten Hamar i ligningen stiger boligprisene i Hedmark med 0,2 prosent i mai.

Veksten i Hedmark utenom Hamar har vært på 8,9 prosent de siste tolv månedene.

Eiendom Norge peker på at det har vært en sterk vekstperiode i boligmarkedet i lang tid, og spesielt i Oslo-området. Markedet har imidlertid vært i endring den siste tiden. Det var derfor knyttet ekstra stor spenning til mai-tallene.

En nominell nedgang på 1,1 prosent og en nedgang på 0,7 prosent korrigert for sesongvariasjoner betyr at prisutviklingen i mai er den svakeste mai-måneden siden Eiendom Norge startet prisstatistikken i 2003.

Ikke uventet

Boligprisene i Norge er nå 8,3 prosent høyere enn for tolv måneder siden.

– Det norske boligmarkedet har en mer moderat prisutvikling og ser ut til å ha lagt bak seg perioden med sterk prisvekst. Mai er ofte en måned med mer forsiktig prisutvikling, og det er derfor ikke uventet at utviklingen er vesentlig svakere enn foregående måneder. Derimot er en nedgang på 0,7 prosent i sesongvarierte priser noe svakere enn forventet, sier Dreyer.

Den sterkeste boligprisutviklingen hadde Stavanger med en vekst på 1,0 prosent. Svakest prisutvikling hadde Oslo, der boligprisene falt 1,4 prosent. I mai i fjor var utviklingen motsatt.

På hele Østlandet var prisutviklingen svak. Ser man på det siste året har imidlertid fortsatt Oslo høyest vekst – 16,5 prosent. Sandnes i Rogaland har en oppgang på 0,1 prosent, og det er flere år siden alle byene i oljeregionen hadde en positiv årsvekst, opplyser Eiendom Norge.

Flere boliger for salg

Det ble solgt rett i underkant av 10.000 boliger i mai, noe som er 5,4 prosent flere enn i samme måned i fjor. Så langt i år er det solgt 36.732 boliger i Norge, omtrent på samme nivå som i mai i fjor. Det ble lagt ut 10,7 prosent flere boliger for salg forrige måned år sammenlignet med samme måned i fjor.

– Det er vesentlig flere boliger ute for salg nå, sammenlignet med i fjor. I alle de største byene opplevde vi gjennom mai måned en drastisk økning i tilbudssiden. For eksempel ble det lagt ut over 40 prosent flere boliger for salg i Stavanger i mai i år enn i fjor. Den økte tilbudssiden vil ha en dempende effekt på prisutviklingen i månedene som kommer, sier Dreyer.

Han sier det er en god balanse mellom tilbud og etterspørsel i boligmarkedet nå, noe som gjenspeiler seg i høy aktivitet og mange salg.

– Vi har aldri registrert så mange salg i en mai måned tidligere, og samlet for 2017 er det kun i de to siste årene vi har registrert flere salg enn i år. Det har vært en spesielt kraftig økning i antall salg i Stavanger, Bergen og Trondheim den siste måneden. I Oslo har det vært en mindre nedgang sammenlignet med 2016, sier Dreyer.

Dempet prisvekst

Eiendom Norge spår nå at prisnedgangen i Oslo vil vare i flere måneder framover.

– Likevel er det, etter en unormalt sterk vekstperiode på cirka 40 prosent de siste to årene, verken overraskende eller dramatisk at vi får en kortere periode med svakere prisutvikling, sier Dreyer.

– En dempet prisvekst er en ønsket utvikling. Norsk økonomi går stadig bedre, og med fallende arbeidsledighet, lave renter og fremdeles vekst i befolkningen, er det fremdeles grunn til å være optimist på boligmarkedets vegne. Det er likevel viktig å følge utviklingen tett, da det for norsk økonomi sin del ikke er ønskelig med en for sterk korreksjon, avslutter Dreyer.