Boligkjøp blir mindre farlig

Den høye temperaturen i boligmarkedet har bidratt til at mange har gjort spontane boligkjøp de har angret bittert på. Nå må boligkjøperne sikres bedre, blant annet ved å gi dem mer tid når de skal handle, mener Stortingets familie- og kulturkomité.

Den høye temperaturen i boligmarkedet har bidratt til at mange har gjort spontane boligkjøp de har angret bittert på. Nå må boligkjøperne sikres bedre, blant annet ved å gi dem mer tid når de skal handle, mener Stortingets familie- og kulturkomité. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Stortinget vil styrke boligkjøpernes rettigheter.

DEL

(Dagsavisen)  En enstemmig familie- og kulturkomité på Stortinget vil styrke boligkjøpernes rettigheter, etter forslag fra KrF.

– Et uhyre viktig bidrag til en tryggere bolighandel, sier Thomas Bartholdsen, fagdirektør bolig i Forbrukerrådet, om familie- og kulturkomiteens forslag.

Det innebærer blant annet at det kan bli økt bruk av felles, standardiserte tilstandsrapporter ved bolighandler. Det kan også bli slutt på at boligkjøpere behandles ulikt ved reklamasjoner.

– Livsbestemmende

– Konfliktnivået i boligmarkedet er i dag langt høyere enn det bør være. Slike konflikter kan bli livsbestemmende for både hele familier og enkeltpersoner, påpeker KrFs Hans Olav Syversen.

– Det at antakelig et enstemmig Storting vil vedta tilrådingen fra familie- og kulturkomiteen, vil føre til at dette nå blir løftet høyere på dagsordenen, slik at vi får fart på arbeidet med å styrke forbrukernes rettigheter, fortsetter han.

Syversen viser i den anledning til en offentlig utredning fra 2009.

– Denne NOU-en tar for seg en del av det samme, men ennå har vi ikke sett noen oppfølging av den, selv om det har gått åtte år. Nå er tenketiden over. Det bør være den klare beskjeden til regjeringen, sier KrF-politikeren.

Mange rammes

Nye undersøkelser viser blant annet følgende: Hver tiende som har kjøpt bolig de tre siste årene, har i etterkant havnet i konflikt med selgeren på grunn av feil og mangler ved boligen.

Saken fortsetter under bildet.

Hans Olav Syversen, KrF.

Hans Olav Syversen, KrF. Foto:

Bare fire av ti boligkjøpere leser tilstandsrapportene eller tilsvarende informasjon om boliger de vurderer å kjøpe.

Det er også slik at postadressen kan avgjøre om en boligkjøper får erstatning ved feil eller mangler som oppdages i etterkant av et boligkjøp. Dette henger sammen med til dels store forskjeller i boligprisene rundt om i Norge, og kravet om at utbedringer av feil og mangler må beløpe seg til 5-6 prosent av kjøpesummen før erstatning blir aktuelt.

– Uthalingstaktikker

– Med jevne mellomrom blir vi kontaktet av fortvilte boligkjøpere som opplever at det ikke legges vekt på selv åpenbare mangler, forteller Syversen om bakgrunnen for KrFs forslag til endringer i boligmarkedet.

– Man blir virkelig berørt av en del skjebner. Særlig hvis det drar ut med forsikringsoppgjøret kan konsekvensene bli fatale for den enkeltes økonomi. Mange av aktørene som kjøperne møter har økonomiske muskler og benytter seg av uthalingstaktikker. Vi ser også at de prøver seg med forlik som er langt under det som er rimelig, og vi ser at folk ikke orker å fortsette kampen. De vil ikke at dette skal fylle livene deres fra A til Å. At det er behov for et annet rammeverk er jeg overbevist om, sier Syversen.

Konfliktnivået i boligmarkedet er i dag langt høyere enn det bør være.

Hans Olav Syversen, stortingsrepresentant KrF

Han får helhjertet støtte for sitt syn fra Hege Haukeland Liadal, medlem av Stortingets familie- og kulturkomité for Ap.

– Boliger er vår dyreste investering. Det er derfor viktig å sikre forbrukernes rettigheter ved boligkjøp, sier Liadal.

– Vi er glade for at det endelig er full enighet om at forbrukernes rettigheter styrkes, tilføyer hun på Aps vegne.

Tilrådingen

Dette er hva familie- og kulturkomiteen ønsker at Stortinget skal be regjeringen om:

• Utrede en omlegging av forsikringsordningene i bolighandelen, der hovedprinsippet er at den som skal ha fordel av utbetalingen (boligkjøper), også er den som velger forsikringsselskap, forsikringens dekningsområder og vilkår ut over minimumsvilkår.

• Fremme forslag for Stortinget som sikrer at kravet til vesentlighet ved reklamasjoner utformes slik at stigende priser på tomter og boliger ikke automatisk forringer boligkjøperes reklamasjonsmuligheter.

• Vurdere insentiver i regelverket rundt bolighandelen som kan øke bruken av felles, standardiserte tilstandsrapporter ved bolighandelen, slik at selgeres og kjøperes forventninger avklares bedre i en tidlig fase og reklamasjoner kan unngås.

• Vurdere å innføre en autorisasjonsordning for takstmenn og sikre takstmannens uavhengighet, rolle og tillit i bolighandelen og ved reklamasjoner.

• Vurdere å gjeninnføre boligkjøpernes adgang til å få en markedsvurdering utført av takstmannen til støtte for sin kjøpsvurdering.

• Sikre boligkjøpernes behov for mer tid i bolighandel gjennom forskriftene til eiendomsmeglingsloven eller ved å fremme forslag for Stortinget om endringer i avhendingsloven.

Artikkeltags