Mens kommunen prøver å selge Sønsterud, pusser Anette opp gården for egen regning

Hun har kjøpt nye senger, maling, gardiner, lysekroner, møbler og annet utstyr for egne penger. Hun har lagt ned en kjempejobb og løftet hovedbygget på Sønsterud gård mange trinn innvendig. Og hun har gjort det for egen regning. Ikke er hun ferdig heller.