Blir regional infeksjonsklinikk - kan ta i mot 800 personer

Fylkesmannen åpner for at Haslemoen Infeksjonsklinikk kan bli regionalt mottak som et ledd i nasjonal beredskap. - Dette koster mye, men fylkesmannen sier ja. God lokal og nasjonal beredskap blir enda viktigere i framtida.