Det går alltid et fysisk 8. mars-tog i gata, men ikke i år.

– Vi tror at enda flere vil bli med oss i 8. mars-feiringen i år, fordi vi går digitalt, sier Cia Maria Martinsen i 8. mars-komiteen i Kongsvinger.

Konsekvensene av koronapandemien går også ut over den populære og åpne feiringen i Kongsvinger.

Går på Facebook

– Følg arrangementet «8. mars i Kongsvinger» på Facebook, her vil arrangementet bli strømmet, sier Cia Maria Martinsen.

Årets hovedparole er «Bekjemp vold og sosial kontroll – en pandemi forsterket av korona».

– Det er brennaktuell her lokalt, i Norge og over hele verden. Hovedparolen skal males opp på et banner, som om vi skulle gått i toget. Men fordi det ikke er et tog i år, skal banneret, som det eneste, lyse opp på direkte stream fra Kvinnemuseet, forteller hun.

Verre for kvinner

Over hele verden rapporteres det om økt vold mot kvinner og barn etter som land etter land innhentes av koronapandemien:

– Korona har forverret situasjonen for unge, kurdiske iranske kvinner. Det er blitt mye, mye verre å være kvinne i disse områdene. Jeg holder en appell om situasjonen slik den faktisk er, sier Iran Morvati.

Iran Morvati fra Kongsvinger er kvinneaktivist.

På Kvinnedagen den 8. mars holder hun ett minutts stillhet og en appell som går rett på hovedparolen «Bekjemp vold og sosial kontroll – en pandemi forsterket av korona».

Et halvt menneske

– Over hele verden rapporteres det om økt familievold som en konsekvens av koronapandemien?

– Det stemmer. Æresdrap, det vil si å sette fyr på seg, og henging. Dette skjer mye mer i Kurdistan enn i andre deler av Iran, svarer Iran Morvati.

– Det kan se ut som selvmord, men det er umulig å bevise om kvinnene har gjort det selv.

– Kvinner regnes fortsatt kun som et halvt menneske i Iran. Kvinners stilling er utsatt og har vært det helt siden Den iranske revolusjon og Ayatollah Khomeinis maktovertakelse i 1979. Og det er nå over 40 år siden.

Religion, mannssjåvinisme og kultur

– Hva skjer lokalt når en ung, gift kvinne brått dør på et så grotesk vis?

– Lite eller ingen ting. Familien er ikke interessert i å følge dette opp med lokale kanslere i de kurdisktalende områdene. Om kvinnene går til politiet, er i seg selv en risiko for vold og represalier fra mann og svigerfamilie, svarer Iran Morvati.

– Det er religion, mannssjåvinisme og kultur som kveler kvinner i Iran og Kurdistan.

– Dessverre har æresdrap i de siste årene økt i Kurdistan. Det kan være mange årsaker som tar et menneskeliv, for eksempel tvangsekteskap, skilsmisse, familievold, vantrohet og arbeidsledighet, legger hun til.

Flere barneekteskap

– Barneekteskap skjer mest i andre deler i landet på grunn av fattigdom og religion. Det er tydelig blitt en stor økning av tvangsekteskap nå under pandemien, sier Iran Morvati.

– Utenfor Kurdistan, i de store byene i Iran, ser vi en økning i prostitusjon på grunn av skilsmisse og arbeidsledighet. Kvinner gjør dette for å tjene penger, for å kunne ta vare på barna sine.

– Hovedparolen er «Bekjemp vold og sosial kontroll – en pandemi forsterket av korona» går som en rød tråd gjennom hele arrangementet, alt blir filmet fra Kvinnemuseet, understreker Cia Maria Martinsen.

Støtte fra partier i Kongsvinger

– Kvinnemuseet har tidligere finansiert 8. mars-arrangementet med pølsesalg, siden det er dem som har stått for arrangementet, sier Cia Maria Martinsen.

– Utgifter til årets arrangement dekkes nå av økonomiske bidrag fra partiene Høyre, Rødt og Arbeiderpartiet i Kongsvinger. Vi har også fått en privat donasjon fra en annen lokalpolitiker.

Eva Renate Nordtorpet, daglig leder i Glåmdal interkommunale krisesenter, holder hovedappellen på direkte stream fra Kvinnemuseet.

– Vi oppretter en digital spleis og legger ut link på arrangementet «8. mars i Kongsvinger» på Facebook. Dette er for å dekke resten av beløpe, for å betale for filming og strømming, forteller Cia Maria Martinsen i 8. mars-komiteen i Kongsvinger.