Gå til sidens hovedinnhold

Bygger biogassanlegg som kan gi bonden betalt for møkka

Artikkelen er over 4 år gammel

ÅSNES: Fjørfebonden Kristian Rostad vil ha lokale bønder med på eiersiden for å bygge biogassanlegg. Han vil betale bøndene for å levere møkk – og bidra til et mer miljøvennlig landbruk og betale bøndene for å levere møkk.

– En lignende satsing på biogass eksisterer ikke i Norge i dag, så prosjektet i Solør er banebrytende, sier Kristian Rostad, som er kyllingprodusent i Gjesåsen.

Nå vil biogassgründeren ha flere bønder med på eiersiden, som vil få betalt for levering av møkk og bidra til et mer miljøvennlig landbruk.

Pilotprosjektet har som mål å bygge ett eller flere småskala-biogassanlegg for å utnytte gjødseloverskuddet fra husdyrproduksjonen.

– Det jobbes bredt på mange hold for å nå målet om et mer bærekraftig samfunn, og landbruket står som en sentral del i en stor satsing på forskjellige typer bioøkonomi, sier han.

Grønnere landbruk

– Forretningsideen i Solør angriper biogassproduksjonen fra en ny vinkel. Tanken er å etablere ett eller flere mindre anlegg, som deretter skreddersys til landbruksformen i den enkelte regionen.

 Der dagens eksisterende biogassanlegg er store anlegg med høye kostnader i bygging og drift, og med lange transportavstander for dem som leverer, er anlegget i Solør mindre i størrelse, fleksibelt ved endringer og mer eller mindre sjølgående, sier Rostad.

Slik vil han redusere fraktkostnader og tungtransportslitasje på miljø og vei, og gründeren vil bidra både i miljøregnskapet og økonomien med en ny driftsform. 

Anlegget produserer et miljøvennlig gjødselprodukt (biorest) som kan erstatte kunstgjødsel. Ved å bruke metangassen til energiproduksjon, reduseres utslippene fra landbruket. 

 – Den produserte gassen vil være en erstatter for fossile energikilder, så dette er et miljøvennlig anlegg som på flere områder vil redusere klimaskadelige utslipp, sier Rostad.

Les også

Eventyrlig hytteliv i tretoppene

 

12 millioner

Kostnadsramme på anlegget er 12 millioner kroner.

Kristian Rostad startet høsten 2016 med å undersøke om det var mulig å utnytte gjødsel fra egen gård på en mer effektiv måte. Da kom han i kontakt med Bioretur AS fra Arna utenfor Bergen, som har startet en returordning for hestemøkk og driver gjenvinning av slam fra oppdrettsanlegg.

Ei prosjektgruppe har i en analyse konkludert med at alt ligger til rette for å etablere et biogassanlegg i Solør.

– Innovasjon Norge har vurdert dette som et pionérprosjekt i sin bioøkonomisatsing og vil gå tungt inn i prosjektet med støttemidler.

Sparebanken Hedmark er også positive til satsingen, så finansieringsbildet ser per i dag positivt ut, forteller Rostad.

Les også

Tegningene klare for luftig overnatting

Betaler bonden for møkk

Sentralt i forretningsmodellen står bonden.

I prosjektarbeidet har det hele veien vært viktig for Rostad at det må være økonomisk gunstig for bonden, som kan selge gjødsla. Og som i tillegg kan hente biorest i retur.

Rostad er også avhengig av at bøndene er med. Han tenker seg et selskap med lokalt eierskap der bønder med leveringsinteresser, også får muligheten til å gå inn på eiersiden. Dermed vil Rostad danne et miljø som føler sterkt eierskap til anlegget og som kan være drivere for en videre utvikling på sikt.

Braskereidfoss er allerede etablert som et knutepunkt for bioøkonomi, og biogassatsingen kan være med på å etablere en ny standard for mulighetene i et distrikt der primærnæringen er bærende.


 

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.