Trafikkulykke på E6

Det har vært en trafikkulykke på E6 ved Berger.