Mandag og tirsdag er det ventet kaldt vær og lite vind. Det er sannsynlig med høy eksosforurensning over store områder av byen disse dagene.

Derfor innfører Oslo kommune for første gang forbud mot å kjøre med dieselbil på kommunale veier fra klokka 6 til klokka 22 fra tirsdag.

Også i Bergen og Stavanger ble det målt helseskadelig luftforurensning, skriver VG. Det samme gjelder Moss, Fredrikstad og Hamar. Men på Vestlandet venter meteorologene at været vil bidra til at problemet ikke blir like langvarig som i Oslo.

1.500 kroner i gebyr

Brudd på dieselforbudet straffes med et gebyr på 1.500 kroner, og både politiet og Statens vegvesen har myndighet til håndheving.

Kjøreforbundet gjelder fram til Bymiljøetaten vurderer at det akutte behovet ikke lenger er til stede. Staten har fattet tilsvarende vedtak for deler av Ring 1.

– Akutt høy luftforurensning innebærer at det kan være helsefarlig for barn, eldre og astmatikere å bevege seg utendørs. Dieselforbud er et inngripende tiltak, men er nødvendig for å ta vare på helsa til byens innbyggere, sier Gerd Robsahm Kjørven, konstituert direktør i Bymiljøetaten i Oslo kommune.

– Håper det blir kortvarig

Miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) sier det viktigste for henne er å ta vare på innbyggernes helse, skriver Aftenposten.

– Jeg har forståelse for at et forbud kan skape utfordringer for folks hverdag, men vi kan heller ikke ha det sånn utsatte grupper må holde seg innendørs, sier hun.

Hun håper forbudet blir kortvarig og oppfordrer folk til å finne alternative reisemåter.

– Det kan være å reise kollektivt, sykle, sitte på med naboer og venner som ikke har dieselbil, sier hun. Berg sier også at de som har mulighet til det, bør vurdere å jobbe hjemmefra.

Frp ber om åpenhet

– Først og fremst synes jeg det er ille at astmatikere og unge skal lide på grunn av luftforurensning, sier leder Aina Stenersen i Oslo Frp til NTB.

– Likevel finner jeg det ironisk at de som kjøpte seg dieselbil, nærmest på oppfordring fra forrige regjering, nå blir «premiert» med forbud mot å bruke den mellom klokka 6 og 22.

Stenersen sier hun med interesse venter på konkrete tall på luftforurensningen for de dagene forbudet gjelder – og at hun tar det som en selvfølge at det er full åpenhet om resultatene.

NAF etterlyser alternativ

Kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF sier til NRK at hun er skuffet over at kommunen så langt ikke har planer om tilrettelegging for dem som rammes av forbudet.

– Vi har hele tiden sagt at hvis man må ty til et så drastisk tiltak, så er det viktig at man også tilbyr de som ikke har noe godt alternativ, shuttlebuss inn til byen, sier Sagedal.

Hun oppfordrer samtidig alle bilistorganisasjonens medlemmer til å bidra.

Ustabil værtype

Ifølge prognosene vil det fra onsdag ettermiddag eller kveld bli mer omrøring i luftmassene, ifølge Oslo kommune. Fra torsdag ventes en mer ustabil værtype med god omrøring i luftmassene, og det vil mest sannsynlig ikke lenger være fare for høy NO2-forurensning.

Forbudet gjelder for dieseldrevne kjøretøy, men det gjøres en del unntak, for eksempel for ladbare hybrid-dieselbiler, kjøretøy i offentlig tjeneste og kjøretøy som brukes i næringsvirksomhet.

De statlige veiene Ring 3, E6, E18, riksvei 4 Trondheimsveien, riksvei 163 Østre Aker vei, riksvei 190 Strømsveien og deler av Ring 1 omfattes ikke av forbudet. På Ring 1 vil det skiltes der forbudet gjelder.