«Bidra med det du kan!»

Nå handler alt om å begrense skadevirkningene av korona-pandemien.