Beredskapslederne: Slik skal sykehuset takle pandemibølgen når den skyller over distriktet vårt

Kongsvinger sjukehus har tre respiratorer, og forbereder seg på å kunne håndtere opptil sju intensivkrevende pasienter med covid-19.