Fredag ble det kjent at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har godkjent reguleringsplanen for det nasjonale beredskapssenteret på Taraldrud, riktignok med en rekke støyreduserende tiltak etter sterke protester lokalt.

Men sameiet av grunneiere – anført av Bjarne Kvale fra Kongsvinger – har levert en formell klage på ekspropriasjonsvedtaket grunnet det de beskriver som hastverk og grove saksbehandlingsfeil.

– Vanvittig kynisk

De nekter å gi fra seg området for statens tilbud om rundt 30 millioner kroner, cirka én prosent av anslått markedsverdi om eiendommen ble brukt til næringsformål.

– Dette er vanvittig kynisk og en arroganse jeg ikke trodde var mulig. Vi har vært opptatt av å få på plass et nytt nasjonalt beredskapssenter, slik at politiet står bedre rustet til å sikre innbyggerne i en krisesituasjon.

– Vi har forsøkt å føre ryddige forhandlinger med staten, for å komme til enighet om en rettferdig pris uten at prosjektet forsinkes. Men våre innspill er bare blitt feid bort, sier Kvale.

– Skuffende

– Veldig skuffende at Sæter skyves helt ut i kulden. Ingen er uenige i at Taraldrud skal være hovedbølet, men Sæter er allerede en flittig brukt øvingsarena for det samme personellet – og det er vanskelig å forstå at statsråden ikke synes Sæter er aktuell som midlertidig løsning, mener stortingsrepresentant Tone M. Sønsterud (Ap).

Hun får støtte av andrekandidat Emilie Enger Mehl (Sp):

– Det virker uklokt helt å se bort fra at Sæter kan spille en rolle i beredskapsarbeidet. At avstanden til Oslo er for stor, er et rart argument. Noen små merkostnader bør heller ikke bety så mye i en så viktig sak.