(GD) – Mange brøytestikker forsvinner av ulike årsaker. Det bidrar til å gjøre trafikksikkerheten dårligere, sier veiseksjonssjef i Innlandet fylkeskommune, Arne Fredheim. .

– Brøytestikkene skal hjelpe trafikantene til å vise hvor veien går. Denne funksjonen er spesielt viktig i dårlig vær slik som ved tåke og snøvær.

Forsvinner

Hvert år forsvinner brøytestikker etter entreprenørene har satt dem opp langs fylkesveiene. I disse dager settes nye brøytestikker opp.

– Det er flere grunner til at vi har en sterk oppfordring om at trafikantene lar brøytestikkene få stå i fred, forteller Fredheim på Innlandet fylkeskommunes egne nettsider.

Stikkene hjelper også brøytemannskapene til å vise veikanter, samt objekter langs veiene det er viktig å ta hensyn til for å unngå skader på materiell.

Koster 1.000 kroner per pinne

– Det er ikke uvanlig at brøytestikker forsvinner av ulike grunner, som at de blir kjørt ned, eller plukket med seg av trafikanter, sier Fredheim.

Og det er ikke gratis for hver pinne som forsvinner.

– Det koster fort 1000 kroner for hver brøytestikk entreprenørene må sette opp på nytt. Vi mener det er sløsing med penger å sette opp brøytestikker på nytt på grunn av hærverk.