Bekymrede foreldre har fått svar om nærgående ulv

Elverum kommune har ingen felles plan for hvilke tiltak som skal gjennomføres dersom det blir observert ulv eller annet rovdyr ved eller på en av kommunens skoler