Har allerede filmet to begravelser

KONGSVINGER: Ann Kristin Harbosen hilser filming og streaming av begravelser velkommen. Og har allerede gjort dette i to begravelser.