Barne- og ungdomsarbeidere blir vikarer for helse og velferd

GRUE: Barne- og ungdomsarbeidere flyttes til helse og velferd som vikarer, og opplever at ufaglærte vikarierer for dem på skolen.