Forskere ved Folkehelseinstituttet har funnet at sannsynligheten for at denne gruppen barn våkner mer enn tre ganger per natt, er 73 prosent større enn for barn som ikke har en deprimert mor.

– Heldigvis finnes det gode behandlinger for både depresjon og søvnproblemer.

– Det er viktig at fastleger, helsestasjoner og sykehus har systemer for å fange opp de deprimerte mødrene også i småbarnsperioden, sier Eivind Ystrøm, en av forskerne bak studien.

4 prosent våkner ofte

Forskerne har undersøkt søvnmønsteret til 15.000 søsken som deltar i Den norske mor og barn-undersøkelsen.

37 prosent av halvannetåringer sov gjennom natten, mens 36 prosent våknet noen få ganger per uke.

23 prosent av barna våknet én til to ganger per natt, mens rundt 4 prosent våknet mer enn tre ganger per natt.

Undersøkte søsken

Tidligere studier har vist at det er en sammenheng mellom depresjon hos mor og dårlig søvn hos barna.

Forskerne har derimot ikke visst om dette skyldes om mor blir mer deprimert når hun må stå opp med barnet flere ganger om natta, eller om barnet sover dårligere når mor er deprimert.

– Med denne studien kan vi slå fast at søvnen blir dårligere hos barnet når mor er deprimert fordi vi har brukt et såkalt søskendesign, sier Ystrøm.

Forskerne undersøkte også om det forelå en slik sammenheng hos barn som var seks måneder gamle, men fant ingen.