Barnas alder ved skilsmisse har betydning for bruken av antidepressiva

ANTIDEPRESSIVA: En studie Folkehelseinstituttet har gjennomført viser at hvor gammel barnet er ved skilsmisse påvirker hvorvidt barnet er disponert for bruk av antidepressiva senere i livet.

ANTIDEPRESSIVA: En studie Folkehelseinstituttet har gjennomført viser at hvor gammel barnet er ved skilsmisse påvirker hvorvidt barnet er disponert for bruk av antidepressiva senere i livet. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Er barna mellom 15 og 19 år når foreldrene skiller seg, er det mindre sannsynlig at de bruker antidepressiva som voksne enn om det skjedde før de fylte fire år.

DEL

Det kommer fram i en studie gjennomført ved Folkehelseinstituttet.

– Det er gjort svært mange analyser av hvordan brudd mellom foreldrene påvirker barna, men det er likevel svært mye vi ikke vet. I denne studien har vi undersøkt om barnas alder ved skilsmissen påvirker deres senere bruk av antidepressiva, sier førsteforfatter Øystein Kravdal.

Studien viser at barn som opplever skilsmisse når de er mellom 0 og 4 år, har 12 prosent høyere sannsynlighet for å bruke antidepressiva i voksen alder (20-44 år) enn barn som opplever skilsmisse når de er mellom 15 og 19 år. Når 0-4-åringene sammenlignes med dem som var over 20 år da foreldrene skilte seg, øker forskjellen til 19 prosent.

Forskerne mener en forklaring kan være at barn som opplever skilsmissesituasjonen i ung alder, lever med belastninger ved et eventuelt utilfredsstillende forhold mellom foreldrene og påfølgende brudd gjennom en lengre del av barndommen.

En annen forklaring kan være at belastningene har en litt annen karakter når bruddet finner sted mens barna er små.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken