Tidligere bankansatt ble først dømt, så frifunnet på alle punkter

KONGSVINGER: En tidligere finansrådgiver i DnB ble i tingretten dømt for dokumentfalsk og økonomisk utroskap. Nå har Eidsivating lagmannsrett frifunnet mannen på alle tiltalepunkter.