30. juni er det slutt for Norsk Folkehjelps asylmottak på Kongsvinger.

UDI har sagt opp avtalen med mottaket i mars, og avtalen løper ut til sommeren.

Mottaket på Kongsvinger ble etablert av Kongsvinger kommune i 1999, og Norsk Folkehjelp overtok driften i 2002.

Mottaket i Kristian Walbysvei har åtte ansatte og 150 ordinære mottaksplasser.

Leder for Flyktning- og inkluderingsavdelingen i Norsk Folkehjelp, Ingrid Sætre, er skuffet over UDIs avgjørelse.

– Vi ser at føringer som UDI har gitt om å opprettholde en tredeling i mottaksstrukturen, med kommunale, kommersielle og ideelle aktører, ikke følges opp i praksis. Det er kritisk for vår totale mottaksdrift, og det blir vanskelig å opprettholde kvaliteten på driften, sier Sætre i en pressemelding.

Hun sier til Glåmdalen at de nå vil hjelpe de åtte ansatte ved mottaket i tiden fram til det er slutt 30. juni.

-Det er klart det er en kjempevanskelig situasjon for de ansatte, hvor enkelte har jobbet ved mottaket siden Norsk Folkehjelp overtok driften i 2002. De ansatte har høy kompetanse og er kunnskapsrike, men vi vet arbeidsmarkedet i Kongsvinger kan være utfordrende.

Mottaket skal ha hatt en høy dekningsgrad, og har på tidspunktet oppsigelsen kom 138 beboere på de 150 plassene som er tilgjengelig. Sætre sier at det også er en påkjenning for beboerne.

-Flere av dem som bor på mottaket på Kongsvinger har vært lenge i mottaksapparatet, enkelte har bodd på mottaket i over ti år. Det er også flere beboere som er blitt flyttet mye rundt tidligere på grunn av nedleggelse av mottak, den mest ekstreme historien er en som har flyttet 18 ganger tidligere.

Sætre sier at det ikke er aktuelt å påklage vedtaket ettersom det er blitt gitt signaler om at det ville være aktuelt å legge ned mottak når det kommer færre til Norge.

-Alle mottakene som gjensto når det nå skulle sies opp avtaler, var gode mottak.

UDI har også sagt opp avtalen med Lyng mottak for enslige mindreårige (den ene av to avdelinger), som drives av Tokla i Lyngdal kommune med 40 plasser.

Mottaksleder Jon Ivar Bergersen sitter når Glåmdalen tar kontakt i informasjonsmøte med beboerne på mottaket og henviser til Sætre for kommentarer på det nåværende tidspunkt.