Akershus Frp vil ha nye passregler

PASS: Akershus Frp vil oppheve den nordiske passunionen. FOTO: BÅRD ENGH

PASS: Akershus Frp vil oppheve den nordiske passunionen. FOTO: BÅRD ENGH

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

EIDSKOG: Sveriges åpne asylpolitikk skremmer Akershus Frp, som vil oppheve den nordiske passunionen.

DEL

Under fylkespartiets årsmøte – i Charlottenberg – forrige helg ble det vedtatt en resolusjon som ville betydd at du trenger pass når du skal til Sverige.

«For å begrense mulighetene for framtidig velferdsturisme fra Sverige til Norge ber fylkesårsmøtet våre stortingsrepresentanter om å arbeide for at den nordiske passunion oppheves», heter det i årsmøtets resolusjon.

– Passunionen fra 1954 er basert på at de nordiske land har lik språk og kultur og relativt homogene befolkninger. Slik Sverige utvikler seg med høy innvandring og en nærmest bankerott økonomi, blir det veldig usynkront med de andre nordiske landene. Det Sverige som var fins ikke lenger, sier Ole Jacob Johansen, politisk nestleder i Akershus Frp.

Ser svart på Sverige

I forhold til folketall tar Sverige imot flest asylsøkere i Europa. De har beregnet å ta imot rundt 100.000 nye asylsøkere hvert år framover pluss at de har mer generøse regler for familiegjenforening enn Norge. 81.300 søkte asyl i Sverige i 2014 og 77 prosent fikk opphold. Til sammenligning behandlet Norge 10.056 asylsøknader i 2014 og innvilget opphold til 49 prosent.

Frykten i Akershus Frp er at det blir økt trykk mot den norske grensen når den svenske velferdsstaten, ifølge partiet, vil bli rasert som følge av kostbar flyktningpolitikk. De frykter da at mange nye svensker med ferske statsborgerskap vil søke et bedre liv i Norge.

– Ser dere ikke vel svart på Sveriges framtid?

– Jo, vi ser svart på den, så får vi håpe vi tar feil. Men dette forslaget er ment å være forebyggende for framtida, sier han.

– Vil ikke et slikt forslag virke forsurende på forholdet mellom Norge og Sverige?

– Det skal man ikke se bort fra, men det kan hende at det er en omkostning vi bør akseptere, svarer Johansen.

Akershus Frp ønsker at kun Schengen-avtalen skal gjelde i Norden. Schengen-avtalen har gjort deler av den nordiske passunionen overflødig, men det er fortsatt noen særavtaler i Norden.

Bør ha med pass

– Ved flytting innenfor EU/EØS er det blant annet et krav for å kunne oppholde seg lenger enn tre måneder i et annet medlemsland at man kan forsørge seg selv. Det samme kravet finnes ikke ved flytting mellom de nordiske land, påpeker partiet i resolusjonen.

Trond Ellingsen, jurist, forslagsstiller og leder i Asker Frp, viser til at den nordiske passunion inneholder rettigheter om oppholdstillatelse og sosial ytelser, som ikke gjelder i Schengen.

Innad i Schengen er det ikke formell passkontroll, men de som reiser ut av Norge til Schengen anbefales å ha med pass, fordi passet per i dag er det eneste internasjonalt anerkjente norske identitetsbevis. I Norden holder det med for eksempel førerkort.

Med Akershus Frps forslag vil pass også gjelde for nordmenn som skal handle i Sverige.

– Det er alltid lurt å ha med pass, sier Trond Ellingsens til det.

Til helgen er det Hedmark Frp som skal ha årsmøte i Charlottenberg. Fylkesleder Johan Aas sier det ikke er fremmet et tilsvarende resolusjonsforslag der, men han uttrykker forståelse for Akershus-forslaget.

– Jeg er skeptisk til den åpne grensen, både med tanke på smugling og innvandring. Grensekontroll blir viktig også sett i lys av utviklingen i Sverige, sier Aas.

Har tillit til Sverige

Fylkespolitiker Lasse Juliussen i Ap var i går ukjent med Frp-forslaget, men sier han har liten tro på utvidet grensekontroll.

– Vi har hatt lang tradisjon i Norden for å bygge ned grensehindringer, og det har vært bra for alle. At vi har fjernet grensehindringer til Sverige, har vært med på å skape vekst også i grenseområdet vårt, sier Juliussen.

Argumentet om å sikre grensen mot den høye svenske asylinnvandringen, kommenterer han slik:

– Vi må ha tillit til at Sverige kan håndtere sine utfordringer.

Artikkeltags