Leder i Hedmark Senterungdom og nestleder i Senterungdommen sentralt, Emilie Enger Mehl, ble applaudert inn på tredjeplass på lista.

 Hun vil dermed bli kumulert og har godt håp om å representere Glåmdals-kommunene i fylkeskommunens politiske ledelse etter høstens valg.

Knut Gustav Woie fra  Eidskog er nominert på 7. plass.

 På en 11. plass finner vi den neste glåmdølen; Åse Bjerke Lilleåsen fra Grue.

– Ikke bare i byene

Fylkesråd Aasa Gjestvang ble valgt med akklamasjon til førsteplassen på lista.

Hun takket for tilliten og åpnet valgkampen 2015 allerede nå.

– Senterpartiet er viktigere enn noen gang. Vi må demme opp for den sittende regjerings politikk som legger opp til at all utvikling skal skje i de store byene, sa Gjestvang.

Det var kamp om 2.plassen på lista.

Fylkesordfører Dag Rønning vant den voteringen i kamp med Os-ordfører Arnfinn Nergård.

- Det var Rønning sjøl som betegnet nominasjonskampen som en eksamen over jobben han gjør som fylkesordfører inneværende periode, skriver Østlendingen.

Og eksamenssensuren fra lørdagens nominasjonsmøtet på Scandic Ringsaker ble klart bestått. 36 representanter stemte for Rønning, 23 for Nergård som dermed fikk fjerdeplassen.

Det var først og fremst Nord-Østerdal som ønsket den populære Os-ordføreren på andreplassen.

Til etterretning

Arnfinn Nergård var ikke sjøl til stede på nominasjonsmøtet, men sier til Østlendingen at han tar den plassen nominasjonsmøtet mener han skal ha, og er klar til å brette opp ermene for Senterpartiet i valgkampen.

– Det er viktig for Hedmark at Senterpartiet gjør et godt valg. Målet må være å få fem representanter i fylkestinget, helst seks, sier Nergård. Denne perioden har Sp fire representanter.

På de neste plassene kommer:

5. Mari Gjestvang fra Ringsaker

6. Knut Gustav Woie, Eidskog.

7. Per Martin Sandtrøen, Tynset.

8. Olov Grøtting, Alvdal.

9. Ragnhild Finden, Stange.

10. Lars Erik Hyllvang, Engerdal.

11. Åse Bjerke Lilleåsen, Grue.

12. Ole Gustav Narud, Åmot.

13. Gunn Jorunn Sørum, Ringsaker.

14. Ivar Skramstad, Hamar.

15. Ragnhild Aashaug, Tolga,

16. Ole Andre Storsnes, Trysil.

17. Heidi Hitland, Sør-Odal.

18. Arnfinn Uthus, Elverum.