– En korridor over taket kan være løsningen

Han stiller mange spørsmål om ting som berører folk. Mandag skal han i aksjon igjen i utvalget for helse, pleie og omsorg i Åsnes. Da handler det om en eventuell korridor over taket ved Sønsterud bofellesskap og fastlegesituasjonen.