Kari går løs på politikk med 18 hårete mål

ÅSNES: 28. oktober begynner Kari Heggelund i jobben som ordfører i Åsnes. Foran seg har hun de 18 løftene på den politiske plattformen som Sp, Pp, Venstre og Høyre har som mål for kommunen fram mot 2024.