Årsaken til det siste er at Eivind Bergem, som var den som tok over etter Laila Wang Bjerke, ikke var valgbar til ledervervet fordi han bare var varamedlem til menighetsrådet sitt, Hof menighetsråd.

Nå har også nestleder i fellesrådet, Ragnhild Graving, trukket seg fra rådet.

Har utfordringer

– Det er riktig at det er en del utfordringer akkurat nå. Det var virkelig synd at Eivind Bergem ikke kunne fortsette som leder på grunn av lover og regler rundt dette med fast medlem og varamedlem.

 Nå er det ingen som sitter i rådet som ønsker å vervet som leder.

 På kort sikt skal vi få gjort de oppgavene som står for tur, som for eksempel å lage budsjettet for 2018. Men vi må få på en ny leder som ønsker å gå fullt og helt inn i det vervet.

– Nå er det oppnevnt noen grupper som tar seg av de forskjellige oppgavene som utføres raskt, sier Åsnes kommunes representant i fellesrådet, Kristian Botten Pedersen.

Han forteller at man nå har henvendt seg til de enkelte menighetsrådene og ber om tips på aktuelle kandidater til fellesrådet og vervet som leder. Nestleder regner han med det skal gå an å få hvis man først får på plass leder.

Restaureringen

En av de virkelig store utfordringene i tillegg til å få på plass leder og nestleder igjen, er restaureringen av Åsnes kirke.

– Det arbeidet vil gå sin gang. Heldigvis fortsetter Eivind Bergem som leder for restaureringskomiteen.

Dermed vet vi at det er under kontroll, og at det blir framdrift som ønsket i det prosjektet, sier varaordfører i Åsnes kommune, Kristian Botten Pedersen, som også er kommunens representant i fellesrådet.

Det er kommet inn to anbud på jobben med restaureringen av Åsnes kirke. Det handler om en entreprenør i Åsnes og en utenfra. Hvem det er og hva anbudene er på i kroner, vil bli offentliggjort senere.

Ellers er økonomien fortsatt en utfordring. Etter en tilnærmet krisesituasjon på det området, har man tatt lange skritt på veg ut av det problemet. Det er ikke minst takket være kirkevergens grep i den sammenheng.