Artene finnes nesten bare her - nå trues de av omstridt veiutbygging: – For billig å ødelegge natur

Et titalls rødlistede arter står i fare for utryddelse dersom ny E16-trasé gjennom Ullensaker blir vedtatt mener politiker-paret. Flere av artene er unike for kommunen.