Seks av 33 grunneiere har betalt for penere gater

Av

NES: Bare seks av 33 grunneiere har vært med og finansiert penere gater og fortau i Årnes sentrum.

Artikkeltags