– Behold Bæreia som rekreasjonsområde for alle

KONGSVINGER: Det må være fri ferdsel til rundt sjøen og ikke stenging av adkomst noe sted. Bæreia må beholdes som rekreasjonsområde for oss som innbyggere.