Stabil ledighet i Hedmark

Kongsvinger, 28.01.2009
NAV sier de som blir ledige må være aktive ut mot markedet, da er sjansen størst for å få jobb. NAV er selvsagt til hjelp under prosessen.
På bilde 
FOTO: OLE-JOHNNY MYHRVOLD

Kongsvinger, 28.01.2009 NAV sier de som blir ledige må være aktive ut mot markedet, da er sjansen størst for å få jobb. NAV er selvsagt til hjelp under prosessen. På bilde FOTO: OLE-JOHNNY MYHRVOLD Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Mens ledigheten øker her til lands, har Hedmark en nedgang i ledigheten på 14 prosent sammenlignet med juli i fjor.

DEL

Ved utgangen av juli var det registrert 2 635 helt ledige arbeidssøkere i Hedmark. Dette tilsvarer 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten i landet er på 3,1 prosent.

 – Mens landet som helhet har en betydelig økning i ledigheten sammenlignet med samme måned i fjor, har Hedmark en reduksjon i ledigheten på hele 14 prosent, sier fungerende fylkesdirektør John-Arne Birkeland.

Det var en nedgang i ledigheten i alle regioner i Hedmark og i samtlige aldersgrupper i fylket sammenlignet med juli i fjor. De sesongjusterte tallene for fylket viser at ledigheten fra juni til juli måned holdt seg stabil.

Nesten alle yrkesgrupper

Tallene for juli viser at det er lavere ledighet innen de aller fleste yrkesgrupper i forhold til samme tid i fjor.

I en pressemelding går det fram at det er særlig innenfor tre store arbeidsfelt  at ledigheten går ned;  helse, pleie og omsorg, undervisning og butikk- og salgsarbeid. Det er her det er flest personer sysselsatt i Hedmark og størst størstprosentvis nedgang i ledigheten.

22 prosent nedgang i helse, pleie og omsorg, 19 prosent i undervisning og 16 prosent innen butikk-og salgsarbeid.

 – Likevel er det innen den sistnevnte yrkesgruppen - butikk- og salgsarbeid - at vi har flest helt ledige med 363 personer, påpeker Birkeland.

Stille måned i forhold til tilgangen på ledige stillinger

I Hedmark var det i juli måned en tilgang på 279 ledige stillinger. Dette er en nedgang på 23 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

– Selv med relativt få ledige stillinger her i fylket, er det muligheter innen alle yrkesgrupper i landet for øvrig, og vi er veldig tydelige på at arbeidssøkere må jobbe aktivt for å finne en jobb hvor som helst i landet, minner Birkeland om.

 De må sørge for at de har en CV som inneholder alle relevante opplysninger og at den ligger ute på nav.no, slik at den er søkbar for arbeidsgivere som er på jakt etter arbeidskraft. Dessuten må de føre logg, som skal være tilgjengelig for NAV, over hvilke jobber de søker på.

– Det er denne tette oppfølgingen av arbeidssøkerne våre som gir oss stor tro på at den lave arbeidsledigheten i Hedmark skal vedvare, avslutter Birkeland.

Artikkeltags