Fortsatt lavere ledighet i Hedmark

Artikkelen er over 4 år gammel

KONGSVINGER: Det var registrert 2 358 helt ledige arbeidssøkere i Hedmark ved utgangen av april. Dette tilsvarer 2,4 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten i landet var på 3,1 prosent.

DEL

– Sammenlignet med april i fjor, var ledigheten i Hedmark nå hele 9 prosent lavere, sier avdelingsdirektør Hans Petter Emilsen i en pressemelding fredag.

Ser vi på tallene for den enkelte glåmdalskommune, er det imidlertid større variasjoner. Våler og Sør-Odal har lavere arbeidsledighet enn fylkesgjennomsnittet med henholdsvis 2,1 og 2,3 prosent. Grue har derimot høyere ledighet enn både fylkes- og landsgjennomsnittet med 4,0 prosent. De øvrige glåmdalskommunene ligger på linje med landsgjennomsnittet, de har altså høyere ledighet enn i fylket som helhet. Klikk på det interaktive kartet og finn din kommune.

Den sesongjusterte arbeidsledigheten falt svakt fra forrige måned. Tar vi med antall arbeidssøkere på tiltak var imidlertid den sesongjusterte ledigheten helt stabil. Den registrerte ledigheten i april var 242 personer lavere enn i april i fjor.

Samtidig var det 120 flere arbeidssøkere på tiltak enn på samme tid i fjor. Det vil si at tiltaksnivået nå var 23 prosent høyere enn i april i fjor.

Regionvise forskjeller

I region Hedmarken og region Glåmdal var ledigheten i april henholdsvis 14 og 12 prosent lavere enn i april i fjor. I region Nord-Østerdal var ledigheten 33 prosent høyere enn i fjor, men her er ledigheten likevel lav og tallene relativt små. I region Sør-Østerdal var forskjellen ubetydelig, melder NAV Hedmark.

Tallene for april viser at det var lavere ledighet i alle aldersgrupper. Det som er gledelig, er at det i aldersgruppen under 30 år er over 30 prosent færre langtidsledige, det vil si personer som har vært arbeidsledige i mer enn et halvt år, enn på samme tid i 2015, påpeker Emilsen i pressemeldingen.

Lavere ledighet innenfor de fleste yrkesgrupper

Det var lavere ledighet innenfor de aller fleste yrkesgruppene i forhold til samme måned i fjor. Flest arbeidsledige er det innenfor bygg og anlegg med 332 personer. Dette er likevel 52 færre personer enn i april i fjor. Av de store yrkesgruppene var det reiseliv og transport, bygg og anlegg og butikk- og salgsarbeid som hadde den største prosentvise nedgangen i ledigheten med henholdsvis 14, 14 og 10 prosent i forhold til samme måned i fjor.

– Det betyr mye for ledighetsnivået i Hedmark at vi har en nedgang innenfor disse store yrkesgruppene, sier Emilsen.

Innenfor serviceyrker, en av de to yrkesgruppene med økning i ledigheten, var imidlertid ledigheten 3 prosent høyere i april i år enn for ett år siden.

Økning i antall nye ledige stillinger

I Hedmark var det i april måned en tilgang på 922 ledige stillinger. Dette er 5 prosent flere sammenlignet med samme måned i fjor. Flest stillinger var det innen helse, pleie og omsorg med 252 stillinger. Innen bygg og anlegg var det 99 nye stillinger. Dette var hele 83 prosent flere enn på samme tid i fjor. Ellers kan det være verd å merke seg at selv om tilgangen på ledige stillinger innen undervisning var 131, var dette 25 prosent færre enn i samme måned året før.

– Stillingstilgangen hittil i år har vært høyere enn på samme tid i 2015. Derfor burde det være gode muligheter til å skaffe seg en jobb for dem som er arbeidsledige, avslutter Emilsen.

Artikkeltags