36 personer hedret for lange arbeidsforhold – og alle er kvinner!

Ordfører Knut Hvithammer måtte dele ut uvanlig mange gaver under kommunens julearrangement.