Både justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og hennes svenske kollega, justis- og innenriksminister Morgan Johansson (S) var synlig fornøyde over å få gjennomføre den symbolske åpningen av den midlertidige norsk-svenske politistasjonen i Morokulien info-center tirsdag ettermiddag.

Om to år skal forhåpentligvis den permanente politistasjonen være innflyttingsklar på nabotomta, midt i grensegata mellom de to landene.

– Flere tidligere regjeringer har snakket om planene, men for meg var dette en av de viktigste sakene å få fortgang i da jeg ble statsråd. Grenseområdene er utsatt for omfattende organisert kriminalitet, og det haster med å finne effektive mottrekk. Dette er et spennende samarbeid som jeg er helt sikker på at vi gi resultater, understreket Emilie Enger Mehl.

Hun mener at selve fagmiljøet er mye viktigere enn selve politistasjonsbygningen.

– Det er derfor vi har gitt gass for prosessen de siste månedene. Å samle folkene som skal jobbe her, skape et fagmiljø som kommuniserer godt sammen og utveksler informasjon – det er den store milepælen for hele prosjektet. Derfor er det moro å stå her og konstatere at vi er i gang, mener justisministeren.

Mer enn symbolikk

Hennes svenske kollega framholdt at åpningen er noe langt mer enn en symbolhandling.

– Tvert imot er det et konkret eksempel på det nære og nyttige samarbeidet mellom våre to land. Dette er bare en start, gjennom å lære av erfaringene fra start av kan vi senere utvide samarbeidet – og gjøre det enda sterkere, oppfordret Morgan Johansson (S).

Politimestrene i Bergslagen og Innlandet gleder seg til den permanente politistasjonen står klar i 2024.

– Vi har lenge kjent til noe av kriminaliteten som foregår langs den 40 mil lange grensa i vårt distrikt, men vi har manglet dedikerte ressurser til å kunne jobbe systematisk og grundig med oppfølging. Nå blir det en helt annen tid, sa politimester Johan Brekke.

Lokale politioppgaver

Til stede var også representanter for Eda og Eidskog kommuner, som begge er godt i gang med reguleringsarbeidet for den permanente politistasjonen. Trolig blir formalitetene klare på vårparten neste år, med byggestart i regi av Statsbygg i løpet av første halvår.

– Vi gleder oss til alt er på plass. Hittil har lokalt politi måtte bruke mye tid på grensekriminalitet, som er en nasjonal oppgave. Med egne mannskaper på plass tror vi at den lokale politiberedskapen også blir bedre, sa Eidskog-ordfører Kamilla Thue (Ap).

Politistasjonssjef Bjørn Ellingsen på Magnormoen var ikke i tvil om at samarbeidet vil bære frukter ganske raskt.

- Vi er klare til å ta ansvaret! Vi kommer til å reagere raskere enn før, og mer kraftfullt, når vi er i gang som normalt fra høsten av. Svensk og norsk politi har gode tradisjoner med samarbeid, toll blir også en meget viktig partner i arbeidet med å bekjempe organisert grensekriminalitet, la han til.

Må se på våpenregler

Visepolitimester Arne Hammersmark i Innlandet politidistrikt ga de to statsrådene en direkte utfordring i sin hilsen til de frammøtte under åpningen.

– Dette er et meget bra prosjekt, med gode lokale initiativ og sterkt politisk engasjement. Nå gjenstår bare enkelte formelle justeringer. Den største utfordringen er ulike regler for bevæpning for norsk og svensk politi. Nå må man snarest mulig se på rutinene, og lage en sømløs overgang. Det enkleste er om svensk politi får inn i instruksen sin at de skal kunne rykke ut ubevæpnet i Norge, sa han.

Overfor Glåmdalen utdypet han sitt innspill etterpå:

– Mitt forslag vil være den enkleste måten å få lik praksis i løpet av kort tid – så lenge norsk politi i utgangspunktet er ubevæpnet, og har våpeninstruksen som nå gjelder.

– Tror du det er mulig å få en slik enighet forholdsvis raskt?

– Ja, jeg er optimist. Viljen og engasjementet for at dette grensesamarbeidet skal bli vellykket er så stor på begge sider at dette tror jeg lar seg løse.

– Finner en løsning

Også de to statsrådene signaliserer at det nå er opp til politilederne å bli enige om en praktisk løsning. Ingen av landene tror det er nødvendig med formelle endringer i forskrifter eller annet regelverk for å få dette til.

(artikkelen fortsetter under bildet)


– Nettopp litt ulike regler har vært til hinder for å få i stand dette samarbeidet før nå, så det er viktig å være konstruktive og løsningsorienterte for å finne gode praktiske ordninger raskt. Dette trenger ikke løftes opp på politisk plan, dette er jeg sikker på at politiet finner et svar på, mener Emilie Enger Mehl.

– I dag har vi et lignende samarbeid med finske myndigheter i Haparanda om en felles grensepolitistasjon, selv om reglene for bevæpning er ulike. Derfor føler jeg meg trygg på at vi finner løsning raskt her med Norge også, repliserte Johansson.

Samtidig poengterte han at det ikke skal stå på ressurser på lengre sikt.

– Vi er i gang med å øke antall stillinger i svensk politi fra 22.000 til 26.000 de nærmeste årene. Hvordan disse stillingene skal fordeles, blir opp til politiledelsen å prioritere. Men dersom det trengs en større styrke her på grensa etter hvert, finnes det muligheter, la den svenske statsråden til.