(Østlendingen)

Det ble klart på partiets landsmøte søndag.

På forhånd var det diskusjoner internt om partiet skulle gå inn for å avvikle lekseordningen, eller beholde den.

Hjemmelekser forsterker de sosiale forskjellene i skolen, var et argument Hoda Imad fra AUF trakk fram under fredagens debatt.

– Leksepresset må dempes

Ap vil beholde leksene, men mener unødvendig leksepress i skolen må dempes.

– Ap vil ikke avskaffe lekser, men leksepresset enkelte elever opplever må dempes. Her vet jeg at lærerne selv ønsker å sørge for at elvene ikke får lekser de ikke mestrer, eller tar for mye tid. Så vil Ap sikre rammene for at det skjer, med ressurser til flere lærere med bedre tid, sier Martin Henriksen, utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, og medlem av Oppvekstutvalget.

Utdanningsforbundet var blant dem som på forhånd advarte mot å fjerne leksene. Også Elevorganisasjonen og Foreldreutvalget for grunnskolen var sterkt kritisk til forslaget, som ble oppfattet som å detaljstyre skolen.

Gratis skolemåltid

Ap vil opprettholde barnetrygden på dagens nivå. I tillegg ønsker partiet å arbeide for å innføre et gratis skolemåltid for alle elever i grunnskolen.

– Det gir bedre helse, læring og utjevner forskjeller. Ingen lærer godt på tom mage. Med Ap i regjering ville dette blitt innført fra høsten, men jeg er glad vi har mange offensive ordførerkandidater som vil gjøre dette i sin kommune selv om Høyre drar beina etter seg, sier Henriksen.

Forslaget vil koste 2,3 milliarder kroner årlig går det fram av Aps alternative statsbudsjett.