Vi ser nå astronomiske priser på drivstoff og strøm i Norge. Et fullstendig uakseptabelt nivå som er kun skapt på kunstig vis. «Det grønne skiftet» kommer til å ødelegge vårt samfunn, folk flest blir sittende igjen med stadig mindre å leve for, mens de rikeste av de rike håver inn stadig flere milliarder. Matvareprisene stiger også kraftig. Politikerne på stortinget har mistet forståelse for realitetene folk flest møter, de har mistet bakkekontakten og styres stort sett av tåpelige EU- direktiver og urealistiske «miljømål». EU-direktiver som er forkledd som «grønt skifte» og «miljøvennlig» er – slik jeg og mange andre ser det – egentlig kun skapt for å loppe befolkningen i alle EU (og EØS) -land for penger som går til rike og mektige investorer og milliardærer. Et totalt falskt og udemokratisk system. EU bør legges ned snarest.

En tragisk utvikling er på gang i Europa. EU viser at de innfører nye «lover» og forbud så å si på sparket – over natten – uten nødvendig debatt eller samtykke fra de forskjellige lands befolkninger.

Det eneste vi får se på nyhetene er EU-leder som står med nesen høyt hevet og proklamerer at «vi forbyr ditt, og vi forbyr datt, vi sanksjonerer ditt, og innfører/påbyr datt». Jeg ser med vantro på utviklingen, der EU strør om seg med milliarder av kroner, til de formål de finner for godt. Blant annet tåpelige Korona-pass som er meningsløse, da alle fullvaksinerte smittes. Dette er milliarder av kroner som hvert enkelt land har betalt til EU, det er «melket» milliarder av norske skattebetaleres penger. Milliarder av kroner som vi kunne brukt til sykehus, intensivkapasitet, eldreomsorg, skikkelig løft i minstepensjonen, samt livsviktige medisiner mot sjeldne sykdommer som er veldig dyre og som kan redde liv.

Som Janne Haaland Matlary (professor i statsvitenskap ved universitetet i Oslo) skriver i Aftenposten 18. mars 2022 : «EU har stadig mer makt, mye av den uformell. Dette er virkelig et demokratisk problem i Europa, spesielt for oss nordmenn som ikke har noen innflytelse. Det finnes et demokratisk problem med overnasjonal makt. Og det finnes et annet problem som har med polarisering, mangel på respekt for meningsmangfold og innsnevring av ytringsfriheten å gjøre».

Nå er grensen overskredet for hva nordmenn flest kan tåle, nå bør nordmenn forstå at de kan ikke lengre stemme på partier som bare lover og lover, og prater masse tull som ikke betyr noen ting. Arbeiderpartiet har utmerket seg med Jonas Gahr Støre som har mistet bakkekontakten fullstendig, han bryr seg ikke om at nordmenn flås til skinnet av astronomisk dyr strøm og drivstoff. Det er helt klart at han lytter kun til EUs ledere. Og dette gjelder de fleste politikere på Stortinget i dag. Norges vannmagasin tappes ned til de er knusktørre og man eksporterer enorme mengder strøm til utlandet, Statnett/Statkraft, kraftselskaper og rikfolket tjener milliarder, Nordmenn flås til skinnet. AP, samt SP, som er i regjering tar ikke tak i problemene, dette er uholdbart. Strømprisene og drivstoffprisene må ned til 2018-nivå, ellers ender vi opp med et samfunn som går konkurs og ender i kaos (som i England).

Jeg oppfordrer alle Nordmenn til å stemme på noen andre enn AP, Høyre, SP, FRP, V, KRF, MDG til neste valg. De har alle vist at de er udugelige. Dette er eneste mulighet for at vi kan få inn noen andre og nytenkende politikere på stortinget som kan gi en forandring. Hvis ikke er vi fortapt. Når det gjelder CO-2 i atmosfæren og menneskeskapt global oppvarming, så må man være klar over at dette er vist å variere i store og svært lange sykluser over flere hundre millioner av år, og for 150 millioner år siden var CO2-nivået ca. 2000 ppm, i dag er det ca. 415 ppm. Så dette er naturlige sykluser som skyldes solaktivitet, kosmisk stråling og en rekke andre ytre faktorer.

Menneskeskapt påvirkning er nok en liten del av dette. Men det utnyttes for å tjene mer penger på tiltak som er virkningsløse.