Alle foresatte får brev etter funn av narkotika: – Følg ekstra godt med og snakk med barna dine

Politiet og kommunen ser alvorlig på funnet av narkotika ved Kongsvinger ungdomsskole. Nå sendes det ut et informasjonsbrev til samtlige foresatte som ett av flere tiltak.