Lørdag morgen gjennomførte politiet promillekontroll av flypersonale på Oslo lufthavn Gardermoen.

Kontrollen pågikk  fra klokka 08.00 til  klokka 08.45.

I alt 19 flycrew ble kontrollert uten at noen med promille ble avdekket, opplyser Politiet i Øst.