Når familien har dårlig råd, er det ikke bare-bare å sende barna avgårde på aktiviteter. Det koster for mye. I Åsnes er det mange familier som lever under vilkår som regnes for å være under fattigdomsgrensen.

Alle barn skal ha like muligheter

- Åsnes kommune er opptatt av at barn og ungdom er med på sosiale aktiviteter. Derfor er det viktig at vi inkluderer alle, også de som kanskje ikke har mulighet av økonomiske årsaker, sier Jan Bjerktun, som er koordinator for SLT (Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak).

Offentlige instanser og frivillige organisasjoner har muligheten til å søke om midler til tiltak som skal motvirke konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Sammen med Mari Syversen Enger på NAV ungdom i Åsnes vil han hjelpe frivillige organisasjoner å søke om disse pengene innen fristen 13. desember.

Søknadsverksted

De arrangerer et søknadsverksted på Åsnes beredskapssenter 2. desember.

- Her kan frivillighet og kommune tenke sammen slik at vi kan samkjøre søknader og gjøre dem så gode som mulig.

Det er viktig at barn og ungdom får være med på sosiale aktiviteter som ferie og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon, sier Bjerktun.

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Tilskuddsordningen er en del av regjeringens strategi «Barn som lever i fattigdom», og i juni 2016 signerte representantene fra kommunene en fritidserklæring. Etter signeringen plikter alle parter å jobbe for at alle barn skal få muligheten til å delta jevnlig i én fritidsaktivitet, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.

Mange kommuner har søkt om en slik tilskuddsordning og Åsnes kommune er én av dem. Kommunen ønsker at flest mulig kommer til å søke innen 13. desember.

Mer informasjon om søknaden finnes her.

Du får tilgang til søknadsskjemaet ved å logge deg inn i Bufdirs søknadsportal