Nå kan det likevel bli lov å ta med egen alkohol hit

MEDBRAKT: Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) ber nå Politidirektoratet (POD) om å trekke brevet til politidistriktene om rammevilkårene for festivalarrangører. Det betyr at det likevel kan bli lov til å ta med medbrakt alkohol på festivalcampen til for eksempel Gatebil.

MEDBRAKT: Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) ber nå Politidirektoratet (POD) om å trekke brevet til politidistriktene om rammevilkårene for festivalarrangører. Det betyr at det likevel kan bli lov til å ta med medbrakt alkohol på festivalcampen til for eksempel Gatebil.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) sikrer at det ikke blir forbudt å drikke medbrakt alkohol på festivalcamper ved å åpne for at vurderinger gjøres lokalt. Det betyr at det likevel kan bli lov til å nyte medbrakt under Gatebil.

DEL

Han ber nå Politidirektoratet (POD) om å trekke brevet til politidistriktene om rammevilkårene for festivalarrangører.

– Det innebærer at Festival-Norge blir som før. Sunn fornuft tilsier at vurderingene av rammene rundt den enkelte festival gjøres lokalt. Slik har det vært tidligere, og slik blir det i fremtiden, sier Amundsen.

I brevet han nå ber POD trekke tilbake, tolker direktoratet alkoholloven i skjerpende retning overfor festivalarrangører.

I brevet fremgår det nemlig at arrangører av russefestivaler må søke om skjenkebevilling også for parkeringsplasser og overnattingsleirer. Overfor Aftenposten har POD uttalt at forbudet mot å drikke medbrakt alkohol også vil gjelde lignende arrangementer med camping, som musikkfestivaler.

Skapte bekymring

Brevet skapte bekymring på flere hold. Venstre-leder Trine Skei Grande var blant dem som fryktet at krav om skjenkebevilling ville true festivalcampene og i ytterste konsekvens flere av festivalene. I et skriftlig spørsmål i Stortinget ba hun Amundsen om å klargjøre saken.

– Mener statsråden at alkoholregelverket er ment å hindre nytelse av medbrakt alkohol på festivalcamper, og vil statsråden instruere Politidirektoratet for å sikre at festivalcampene fortsatt kan være en del av Festival-Norge? spurte Grande.

Etter at det omtalte brevet fra POD ble sendt i starten av november, har Justisdepartementet og Helse- og sosialdepartementet vært i dialog om tolkningen av alkohollovens bestemmelser.

Lokal vurdering

Amundsen ønsker nå i stedet at vurderingene skal gjøres av lokalt politi.

Justisdepartementet peker overfor POD på flere forhold som lokale politimyndigheter bes vurdere når beslutninger om skjenking skal tas:

  • Et festivalområde kan bestå av områder med og uten skjenkebevilling.
  • Campingvogn, bobil og telt vil ofte være å anse som privat sfære og dermed ikke omfattet av alkoholloven.
  • Det å kreve skjenkebevilling for hele festivalområder er mer inngripende enn for eksempel å kreve vakthold på området som ikke har skjenkebevilling.

– Det er viktig at de forebyggende tiltak som anses nødvendig gjøres lokalt. Og vilkår som eventuelt bør fastsettes overfor arrangørene, må vurderes i det enkelte tilfelle, sier Amundsen.

Nyhetsbrev fra Glåmdalen

Abonnér på Glåmdalens nyhetsbrev og få alle dagens viktigste nyheter rett i mailboksen hver kveld.

Da får du også oversikt over hva som skjer i kveld.

 

Artikkeltags