Antall alderspensjonister ved utgangen av juni 2017 var 906.400 personer, og Nav regner med at vi passerer 1 million alderspensjonister i 2021.

– Siden pensjonsreformen i 2011 har vi sett en kraftig økning av antall alderspensjonister, sier seksjonssjef i Nav, Ole Christian Lien, i en pressemelding.

Ifølge Lien er det særlig mange menn som har benyttet seg av muligheten til å ta ut alderspensjon før 67 år. Det er likevel flest kvinner blant alderspensjonistene, da de lever lenger enn mennene. Samtidig har etterkrigskullene bidratt til økningen.

I første halvår 2011 var antall nye alderspensjonister 51.700. Siden den gang har antall nye pensjonister sunket for så å flate ut. I første halvår av 2016 var antall nye alderspensjonister 34.000, mens tilsvarende tall i 2017 har vært 33.600.

Nav forventer nå at antall vil flate noe ut framover.

– Prognosene er litt lavere enn tidligere. Dette skyldes blant annet at vi har sett en svak nedgang i antall som velger å ta ut tidligpensjon. Dette har vi tatt hensyn til i de nye prognosene, sier Lien.

Det kan også være at noen har mistet muligheten til å ta ut tidligpensjon etter heving av minstesatsene. Det er et krav til utbetaling på minste pensjonsnivå for å kunne ta ut pensjon før man fyller 67 år. Dette kan føre til at noen som tidligere hadde mulighet til å ta ut tidligpensjon, nå har mistet denne muligheten, avslutter han.