Håndballmammaen Anette Saghaug og håndballtreneren Sarah Bourne Holtet forteller om en idrettshall i sørgelig forfatning. Det er ingen nyhet for brukerne av Tråstadhallen. De vet at enkelte av garderobene ser helt «bomba» ut. At det kan være komplett umulig å få vannstrålene i dusjen i en temperatur du orker å vaske deg i. At det finnes ødelagte dører, stikkontakter som er teipet over (mon tro sist det var eltilsyn i hallen), ødelagte fliser, lekkasjer, løse ribbevegger og skillevegger som ikke kan brukes. Handikaptoalettet skal være i bruk som bøttekott.

«Hvis du vil ha ut litt aggresjon etter noe, kan du knuse de gamle kontormøblene som står her eller sparke inn en dør. Det får ingen konsekvenser. Det er ingen som ønsker å ta vare på det virker det som», forteller Sarah Bourne Holtet og Anette Saghaug til Glåmdalen.

Besøkende lag får gjerne et skjevt smil og en beklagelse når de kommer. Det oppleves flaut å ønske bortelag velkommen til Tråstadhallen.

Fortvilelsen i håndballmiljøet er naturlig nok stor. Med mindre planen er å rive og bygge nytt, kan det da umulig være lønnsomt å la hallen forvitre så til de grader. Etterslepet på vedlikehold beløper seg til flere titalls millioner kroner. Og mens forfallet fortsetter er vi redd for at hallens tilstand kan gjøre noe med barn og unges interesse for å drive med idrett. Når dusjene ikke virker og lokalene for øvrig er i traurig forfatning, kan det påvirke gleden ved å dra på trening og kamp. Ikke bra for folkehelsen.

Så hvorfor ikke benytte den nye KUSK-hallen? Vel, den er ikke godkjent for håndballkamper fordi den mangler tribuner, og som følge av det er heller ikke garderobene knyttet til KUSK-hallen åpnet for brukerne av Tråstadhallen, forteller håndballfolket.

Om ikke Kongsvinger kommune kan gå løs på en totalrenovering nå, det er utsatt til utpå 30-tallet, må vi som et minimum kunne forvente at garderobeanlegget, dusjer og eventuelle skavanker som påvirker sikker bruk av hallen rettes opp. KUSK-garderobene bør gjøres tilgjengelige inntil garderobene i Tråstadhallen er i tilfredsstillende stand.

Mange av byens barn og unge tilbringer timevis i Tråstadhallen hver eneste uke. Det som møter dem må være trygt og, om ikke topp moderne, så i hvert fall ikke direkte utrivelig.