Operasjonsmetode stoppes etter dødsfall

Metoden har vært benyttet hos Ahus.