Knut Arne Berg, Prosjektleder i Statens vegvesen i Hedmark sier at det er de store teleproblemene som gjør at de fra Åbogen til krysset mot Austmarka skal skifte ut masser i vegen på grunn av dårlig bæreevne.

- Det er forberedende arbeid før vi skal asfaltere veien senere i år, opplyser Berg.

Han anslår at arbeidet vil vare rundt en uke til.

Det er manuell dirigering på stedet. Og veien er også ujevn fordi det nå er store mengder stein i veibanen.