– Kvinnedagen er fortsatt viktig å markere, og det kommer den til å være framover. Det er fortsatt dagsaktuelt. Selv om kvinnene i Norge stort sett har det bra, er det forskjeller fortsatt forskjeller. Vi markerer denne dagen for våre døtre, barnebarn og medsøstre ellers i verden, sier ordfører Wenche Huser Sund, som for andre gang i sin ordførerperiode inviterte til åpent arrangement på rådhuset.

Denne gangen ble det et foredrag med Øyvind Hammer om å ta grep i eget liv, og deltakerne fikk snakke om hva de ønsker å forandre i livene sine. Camilla Bye, ung bonde, ble intervjuet om hennes satsing i landbruket med ny driftsbygning for storfe på Vestsiden.

Bye skal bli bonde, flytter hjem og overtar gården.