– Det har vært flott stemning under forberedelsene, sterkt engasjement med diskusjoner og paroleskriving. Mange har lyst til å være med og bidra, sier Mona Holm i 8. mars-komiteen.

Etter flere års pause ble det omsider arrangert 8. mars-markering i Kongsvinger sentrum igjen i fjor. Oppslutningen oversteg alle forventninger.

– Nå håper jeg at vi kanskje allerede neste år kan gjøre mars til kvinnemåneden, med enda flere lokale organisasjoner som bidrar med arrangement og aktiviteter i ukene før og etter 8. mars, sier Holm.

– Etter mange år uten lokal markering av kvinnedagen, hvorfor tror du engasjementet har blusset opp igjen?

– Slike ting går litt i bølger, men jeg tror dagens unge generasjon ser at det faktisk er mye som gjenstår ennå – det står faktisk ikke så bra til med likestillingen som vi gjerne tror.

En hel uke

Også i år blir det en rekke sideaktiviteter før selve dagen på onsdag.

Torsdag kveld blir det kvinnequiz på Telegrafen, og lørdag skal dansere fra Victory Dance ha oppvisning i Kongssenteret.

8. mars-programmet

  • 18.00: Oppmøte ved scenen på Rådhusplassen. Velkomstappell.
  • 18.15: Tog med paroler – både offisielle og individuelle – går fra Rådhusplassen til Kongsvinger museum (Gyldenborg). Drum Ladies går i toget.
  • 19.15: Hovedarrangementet starter i museumet. Sykehuskoret Scalpella synger. Appeller ved Rebecca Staurset (dannet lista Feministisk Initiativ i Bergen), Wenche Wangsmo leser diktet «Hvor går du jente?», Kristin Johansen (SSB) orienterer om den nye rapport om kjønnsbalansen i det norske samfunnet, Iran Morovati holder appell med vekt på integrering, tidligere stortingsrepresentant Åse Wisløff Nilsen holder appell om kvinnedagen med eldre kvinners perspektiv, og Rahil Al-Daraji avslutter.
  • 20.00: Kveldens hovedtaler, stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen, entrer podiet.
  • 20.45: Vandring ned til Rådhus-Teatret for å se dramaet «Agnus Dei», som vises klokka 21.15.

 

Tirsdag arrangerer treningssenteret Puls feministisk selvforsvarskurs, og det er fortsatt ledige plasser.

I god feministisk ånd skal også lyset fra festningen være rødt de kommende dagene.

– Håpet er at en slik markering kan inspirere flere kvinner til å bruke stemmen sin slik at de blir hørt. Ofte er det slik at menns historier blir oppfattet som allmenne, mens kvinners budskap gjerne behandles som at det bare angår kvinner. Slik er det ikke, og det må vi få fram.

Fokus på integrering

Iran Morovati, kommunestyrerepresentant (Ap) i Kongsvinger, skal holde appell særlig med tanke på kvinner med fremmedkulturell bakgrunn.

– Det er mange utfordringer og problemer i dag som skyldes manglende integrering og tilpasning til reglene og rettighetene som gjelder i det norske samfunnet. Menn og kvinner skal være likestilte, men dessverre er det fortsatt mange familier der mennene har holdninger som ikke hører hjemme her – og det er jenter og kvinner det går utover.

– Derfor er det ekstra viktig på kvinnedagen å minne om kvinnenes rettigheter i det norske samfunnet – uansett hvilken etnisk eller kulturell bakgrunn man har, mener Morovati.