60 ansatte ved Sykehuset Innlandet i karantene etter koronasmitte: Nærmere 100 pasienter er berørt

Lørdag ble en kirurgisk sengepost ved sjukehuset i Hamar stengt etter at det ble påvist korona-smitte hos tre pasienter på avdelingen. Stengningen får konsekvenser også for sjukehusene i Elverum, Gjøvik og Lillehammer.