Sekretariatet til rovviltnemndene vil i sin innstilling til møtet 20. august foreslå å felle totalt 20 ulver under den kommende vinterens lisensjakt.

Det melder NRK.

Blant disse 20 ulvene, er flokken som statsråd Ola Elvestuen (V) trykket til sitt bryst i fjor. Da møtte klima- og miljøministeren et stort valpekull med ulver på Hedmark og poserte villig på bilder, som senere ble lagt ut på departementets hjemmesider.

Lederen av Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold, Øyvind Solum (MDG), tror det vil bli flertall for å felle flokken, når avgjørelsen skal tas i et fellesmøte med Rovviltnemnda i Hedmark.

Øyvind Solum– Selv om jeg definitivt vil stemme mot felling av flokker innenfor ulvesonen, så er jeg ikke veldig optimistisk når det gjelder å få gjennomslag for det, sier MDG-politikeren til kanalen.

Dermed vil saken havne på statsråd Elvestuens bord, som regelmessig tar imot klager både av ulvemotstandere som mener det skytes for få ulver og tilhengere som mener det skytes for mange.

Reagerer

Stortingsrepresentant og sørumsokning Sigbjørn Gjelsvik (Sp) mener det blir helt feil om statsråden får røre fellingssaken.

– Han har stått og dullet med en ulv og gitt den navn, og brukt den som eksempel på hvorfor vi skal ha ulv i Norge. Det at han skal behandle en sak om å ta ut denne ulveflokken, det er ikke han habil til å gjøre nå. Det bør han selv se, sier han til NRK.

Elvestuen mener selv at dette er helt naturlig:

– Det er uforståelig for meg at Senterpartiet mener en statsråd blir inhabil, dersom man er ute for å se hvordan forvaltning og overvåking skjer i praksis.