15 vielser kan bli påvirket – dette er løsningene

Kirkeverge Asgeir Sektnan jobber med å kontakte alle som kan bli påvirket av korona-situasjonen.