1160 meninger om E16 – i denne kommunen er det størst engasjement

Totalt 1160 privatpersoner, lag og foreninger og myndigheter har kommet med innspill og merknader om den nye motorveien.